GALLERIES
MagyarRelated topics

Nyilazó lovas az aquileiai bazilikában.
Antonio Bonfini szobra Ascoli Picenóban.
Magyar arc a Dózse-palota oszlopfején.
Szent István király falképe.
Szent Imre a mensolai templom oltárképén
Szent Gellért emléktáblája Velencében.
Szent Gellért ereklyéi a Muranoi bazilikában
I. Nagy Lajos király ábrázolása Pádovában.
Kapisztrán Szent János emlékei Capestr.
Magyar diákcímerek a padovai egyetemen.
Magyar diákcímerek a bolognai egyetemen
Veszprém látképe.
Galeotto Marzio emléktáblája Narniban
Báthory István szobra Padovában.
Pápai segítség Magyarországnak.
A Miramare-kastélyTrieszt mellett.
Erzsébet magyar királyné szobra Trisztben
Liszt Ferenc emlékei Rómában és környékén
Id. Markó Károly lakóhelye és sírja.
Türr István olaszországi emlékei.
Az I. világháború magyar emlékhelyei.
Giorgio Perlasca emlékműve Comóban.
Kereszti Sándor sírja.
Márai Sándor itáliai lakhelyei.
Az 1956-os forradalom emlékei Itáliában.
Amerigo Tot itáliai munkái.
A Colleggio Ungarico-Illirico Bolognában.
A Gyulay-kút Goriziában.
Herodes lakomája.
Az egykori pálos Santa Maria templom.
Haan Antal oltárképe a Capri-szigetén.
A kalandozó magyarokról emlékező tábla.
Teleki Sándor gróf emléktáblája.
A Collegium Germanicum et Hungaricum.
San Angelo in Formis temploma.
Szent Gellért neve a subiacói monostorban.
Meráni Bertholdsírja az aquileiai bazilikában.
Fraknói Vilmos püspök római villái.
Ady emléktáblája a Hotel Imperial falán.