GALLERIES
MagyarRelated topics

Nyilazó lovas az aquileiai bazilikában.
Antonio Bonfini szobra Ascoli Picenóban.
Magyar arc a Dózse-palota oszlopfején.
Szent István király falképe.
Szent Imre a mensolai templom oltárképén
Szent Gellért emléktáblája Velencében.
I. Nagy Lajos király ábrázolása Pádovában.
Kapisztrán Szent János emlékei Capestr.
Magyar diákcímerek a padovai egyetemen.
Magyar diákcímerek a bolognai egyetemen
Veszprém látképe.
Galeotto Marzio emléktáblája Narniban
Báthory István szobra Padovában.
Pápai segítség Magyarországnak.
A Miramare-kastélyTrieszt mellett.
Erzsébet magyar királyné szobra Trisztben
Liszt Ferenc emlékei Rómában és környékén
Id. Markó Károly lakóhelye és sírja.
A Caffé Greco a római Condotti ucában.
Türr István olaszországi emlékei.
Az I. világháború magyar emlékhelyei.
Giorgio Perlasca emlékműve Comóban.
Kereszti Sándor sírja.
Márai Sándor itáliai lakhelyei.
Az 1956-os forradalom emlékei Itáliában.
Amerigo Tot itáliai munkái.
A Colleggio Ungarico-Illirico Bolognában.
A Gyulay-kút Goriziában.
Herodes lakomája.
Az egykori pálos Santa Maria templom.
Haan Antal oltárképe a Capri-szigetén.
A kalandozó magyarokról emlékező tábla.
Teleki Sándor gróf emléktáblája.
A Collegium Germanicum et Hungaricum.
San Angelo in Formis temploma.
Szent Gellért neve a subiacói monostorban.
Meráni Bertholdsírja az aquileiai bazilikában.
Fraknói Vilmos püspök római villái.
Ady emléktáblája a Hotel Imperial falán.